معنی و ترجمه کلمه main road به فارسی main road یعنی چه

main road


جاده اصلى
عمران : جاده اصلى
معمارى : راه اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها