معنی و ترجمه کلمه از یک نژاد ایجاد کردن به انگلیسی از یک نژاد ایجاد کردن یعنی چه

از یک نژاد ایجاد کردن

inbreed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها