معنی و ترجمه کلمه appreciate به فارسی appreciate یعنی چه

appreciate


قدردانى کردن( از)،تقدير کردن ،درک کردن ،احساس کردن ،بربهاى چيزى افزودن ،قدر چيزى را دانستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها