معنی و ترجمه کلمه فریب خورده به انگلیسی فریب خورده یعنی چه

فریب خورده

patsy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها