معنی و ترجمه کلمه poverty of understanding به فارسی poverty of understanding یعنی چه

poverty of understanding


کمى فهم ،نا فهمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها