معنی و ترجمه کلمه luminously به فارسی luminously یعنی چه

luminously


بطور درخشان
علوم مهندسى : بطور درخشان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها