معنی و ترجمه کلمه pneumectomy به فارسی pneumectomy یعنی چه

pneumectomy


عمل جراحى وبرداشتن نسج ريه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها