معنی و ترجمه کلمه فشنگ ضد آتش به انگلیسی فشنگ ضد آتش یعنی چه

فشنگ ضد آتش

fire extinguisher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها