معنی و ترجمه کلمه فهرست پرونده به انگلیسی فهرست پرونده یعنی چه

فهرست پرونده

file index

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها