معنی و ترجمه کلمه قالب بزرگ پنیر به انگلیسی قالب بزرگ پنیر یعنی چه

قالب بزرگ پنیر

kebbock
kebbuck


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها