معنی و ترجمه کلمه قرنتینه به انگلیسی قرنتینه یعنی چه

قرنتینه

detention centre
quarantine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها