معنی و ترجمه کلمه فیبرین به انگلیسی فیبرین یعنی چه

فیبرین

fibrin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها