معنی و ترجمه کلمه a prior discovery به فارسی a prior discovery یعنی چه

a prior discovery


يک اکتشاف قبلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها