معنی و ترجمه کلمه قدر چیزى را دانستن به انگلیسی قدر چیزى را دانستن یعنی چه

قدر چیزى را دانستن

appreciate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها