معنی و ترجمه کلمه اهل روم به انگلیسی اهل روم یعنی چه

اهل روم

roman
romanic

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها