معنی و ترجمه کلمه gamy به فارسی gamy یعنی چه

gamy


)gamey(پراز شکار،داراى بو و مزه گوشت شکار که نزديک فاسد شدن باشد،بد بو،باجرات ،چاشنى زده ،افتضاح اور،فاسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها