معنی و ترجمه کلمه اخذ به زور و عنف به انگلیسی اخذ به زور و عنف یعنی چه

اخذ به زور و عنف

extortion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها