معنی و ترجمه کلمه گوشت خوار به انگلیسی گوشت خوار یعنی چه

گوشت خوار

sarcophagous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها