معنی و ترجمه کلمه tectonics به فارسی tectonics یعنی چه

tectonics


ساختمان شناسى ،مبحث ساختمان طبقات زمين شناسى
معمارى : زمين ساخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها