معنی و ترجمه کلمه tee به فارسی tee یعنی چه

tee


منطقه شروع هر بخش بازى گلف نگهداشتن توپ بطور عمودى براى ضربه با پا( فوتبال امريکايى)،حرفT ،هر چيزى بشکلT ،(در بازى گلف )گوه زير توپ ،توپ را روى گوه قراردادن
ورزش : منطقه شروع هر بخش بازى گلف نگهداشتن توپ بطور عمودى براى ضربه با پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها