معنی و ترجمه کلمه amerce به فارسی amerce یعنی چه

amerce


(حق ).جريمه ء( نقدى )کردن ،تنبيه کردن ،تاديب کردن( با in يا with يا)of

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها