معنی و ترجمه کلمه catalogue number به فارسی catalogue number یعنی چه

catalogue number


شماره کاتالوگ
بازرگانى : شماره کالا در کاتالوگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها