معنی و ترجمه کلمه probe به فارسی probe یعنی چه

probe


ميله بازرسى ،ميله مدرج ،ستون ،جستجو،تحقيق ،نيشتر،رسيدگى ،اکتشاف جديد،غور کردن ،بررسى کردن ،کاوش کردن ،تفحص کردن ،کاوشگر
الکترونيک : ميله پتانسيل
معمارى : پايه
شيمى : ردياب
زيست شناسى : کاويدن
بازرگانى : کاوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها