معنی و ترجمه کلمه located inside به فارسی located inside یعنی چه

located inside


تو واقع شده ،در درون قرار گرفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها