معنی و ترجمه کلمه economic stabilization به فارسی economic stabilization یعنی چه

economic stabilization


بازرگانى : تثبيت اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها