معنی و ترجمه کلمه نظیرالسمت به انگلیسی نظیرالسمت یعنی چه

نظیرالسمت

nadir

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها