معنی و ترجمه کلمه galliard به فارسی galliard یعنی چه

galliard


نوعى اهنگ و رنگ رقص ،(ک ).ادم دل زنده و شاداب ،دلير،شجاع ،(ز.ش ).سنگ ريگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها