معنی و ترجمه کلمه آب پخشان به انگلیسی آب پخشان یعنی چه

آب پخشان

divide
watershed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها