معنی و ترجمه کلمه آب بینى را با صدا بالا کشیدن به انگلیسی آب بینى را با صدا بالا کشیدن یعنی چه

آب بینى را با صدا بالا کشیدن

snivel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها