معنی و ترجمه کلمه gear blank به فارسی gear blank یعنی چه

gear blank


علوم مهندسى : چرخ دنده کار نکرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها