معنی و ترجمه کلمه section به فارسی section یعنی چه

section


نيمرخ ،جوخه ،رسد دريايى يا هوايى( دو هواپيما يا نصف يک ناو قسمت)،قبضه توپ ،رسد توپخانه ،شعبه ،قسمت( در سازمان)،مقطع ،برشگاه ،بخش ،قطعه ،دسته ،گروه ،دايره ،قسمت قسمت کردن ،برش دادن
علوم مهندسى : قسمت
معمارى : بره
قانون ـ فقه : شعبه
شيمى : بخش
روانشناسى : برش
بازرگانى : بخش
علوم هوايى : مقطع
علوم نظامى : بخش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها