معنی و ترجمه کلمه بحالت انقباض دائم در آوردن به انگلیسی بحالت انقباض دائم در آوردن یعنی چه

بحالت انقباض دائم در آوردن

tetanize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها