معنی و ترجمه کلمه برات گیر به انگلیسی برات گیر یعنی چه

برات گیر

drawee

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها