معنی و ترجمه کلمه ضربه فنى کردن به انگلیسی ضربه فنى کردن یعنی چه

ضربه فنى کردن

knockout

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها