معنی و ترجمه کلمه فیبر به انگلیسی فیبر یعنی چه

فیبر

fiber
fiberboard
fibre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها