معنی و ترجمه کلمه فیبروسیت به انگلیسی فیبروسیت یعنی چه

فیبروسیت

fibrocyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها