معنی و ترجمه کلمه holding pattern به فارسی holding pattern یعنی چه

holding pattern


علوم هوايى : کنترل هواپيما براى پرواز در يک مسير پيش بينى شده
علوم نظامى : کنترل هواپيما براى پرواز در يک مسير پيش بينى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها