معنی و ترجمه کلمه cheerful به فارسی cheerful یعنی چه

cheerful


بشاش ،خوش روى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها