معنی و ترجمه کلمه high tension line به فارسی high tension line یعنی چه

high tension line


علوم مهندسى : خط فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها