معنی و ترجمه کلمه office manager به فارسی office manager یعنی چه

office manager


رئيس اداره
بازرگانى : رئيس دفتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها