معنی و ترجمه کلمه heuristic method به فارسی heuristic method یعنی چه

heuristic method


روانشناسى : روش اکتشافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها