معنی و ترجمه کلمه he is not worth his salt به فارسی he is not worth his salt یعنی چه

he is not worth his salt


لايق نگاهداشتن نيست ،بنگاهداشتنش نمى ارزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها