معنی و ترجمه کلمه hypertrophy به فارسی hypertrophy یعنی چه

hypertrophy


(طب )بزرگ شدن عضوى بيش از حد لزوم
روانشناسى : بزرگ شدن عضو
ورزش : هيپرتروفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها