معنی و ترجمه کلمه heels over head به فارسی heels over head یعنی چه

heels over head


وارونه ،معلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها