معنی و ترجمه کلمه hollow cone charge به فارسی hollow cone charge یعنی چه

hollow cone charge


خرج مقعر،خرج گود
علوم نظامى : خرج مخروطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها