معنی و ترجمه کلمه بجا آوردن به انگلیسی بجا آوردن یعنی چه

بجا آوردن

pay
perform
spot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها