معنی و ترجمه کلمه impression به فارسی impression یعنی چه

impression


اثر،جاى مهر،گمان ،عقيده ،خيال ،احساس ،ادراک ،خاطره ،نشان گذارى ،چاپ ،طبع
قانون ـ فقه : عقيده
روانشناسى : برداشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها