معنی و ترجمه کلمه gnash به فارسی gnash یعنی چه

gnash


دندان قرچه کردن ،دندان بهم فشردن( از خشم)،بهم فشردن ،بهم ساييدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها