معنی و ترجمه کلمه اصرار به انگلیسی اصرار یعنی چه

اصرار

importunity
insistence
insistency
perseverance
persistence
persistency
tenacity
yen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها