معنی و ترجمه کلمه new arrived به فارسی new arrived یعنی چه

new arrived


تازه رسيده ،تازه وارد شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها